GDPR – Henkilötietopolitiikka

25.5.2018 alkaen henkilötietolaki (PUL) on korvattu uudella tietosuoja-asetuksella (GDPR). PUL:n tarkoituksena on ollut suojella ihmisiä henkilötietojensa loukkaukselta. GDPR asettaa korkeammat vaatimukset sille, kuinka me organisaationa käsittelemme henkilötietojasi ja antaa sinulle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa käsittelyihimme.

Käytännössä kuvataan, miksi käsittelemme henkilötietojasi, mitä henkilötietoja käsittelemme, millä oikeusperusteilla tuemme käsittelyä ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Kuvaamme myös, kuinka voit vaikuttaa käsittelyyn oikeuksiasi käyttämällä. Annamme myös tietoa mihin kääntyä, jos et ole tyytyväinen käsittelyymme. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tietosuojakäytännön. Olet aina tervetullut ottamaan meihin yhteyttä kaikissa kysymyksissä.

Meidät tavoittaa seuraavilla tavoilla:

Posti: Knivstagatan 11, 753 23 Uppsala

Puhelin: 018-12 12 56

Sähköposti: hello@selder.com

Mitä muutos merkitsee sinulle

Lyhyesti sanottuna GDPR tarkoittaa, että…

…sinulla on oikeus saada tarkempia tietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Annamme sinulle tällaiset tiedot alla olevassa henkilötietokäytännössä,

…sinulla on tietyin edellytyksin mahdollisuus pyytää henkilötietojesi siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista,

…että saat paremmat mahdollisuudet päästä käsiksi henkilötietoihisi ja tietyin edellytyksin pyytää niitä oikaisemaan tai poistamaan,

…että voit hyväksyä tai vastustaa tiettyä käsittelyä, jota suoritamme, esimerkiksi tietojen, kuten esim. uutiskirje sähköpostitse.

1. Henkilötietoja koskevat tiedot

Tässä henkilötietokäytännössä meitä, organisaationumerolla 556959-9730, kutsutaan Yhtiöksi ja olemme henkilötietojen rekisterinpitäjä. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla voimme suoraan tai välillisesti tunnistaa sinut, esim. nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi.

2. Henkilötietojen käsittely

Kaikki, mitä teemme henkilötiedoillasi, lasketaan käsittelyksi. Tämä pätee riippumatta siitä, käytämmekö automaattisia järjestelmiä vai emme. Käsittelemme henkilötietojasi tiedon lähettämisen, maksujen, valitusten käsittelyn yhteydessä noudattaaksemme voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten mm. kirjanpitolaki, lähettää uutiskirjeitä jne.

3. Käsitellyt henkilötiedot

Sinusta keräämämme henkilötiedot koostuvat asiakastiedoista. Nämä ovat tietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot ja muut antamasi tiedot.

4. Mihin tietoja käytetään

Jotta voimme käsitellä henkilötietojasi, meidän on ilmoitettava käsittelylle selkeä ja perusteltu tarkoitus. Henkilötietoja ei tällöin saa käsitellä tavalla, joka on ristiriidassa alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Tämän lisäksi meillä on oltava laillinen tuki, niin sanottu oikeusperusta, jotta voimme käsitellä henkilötietoja.

Tuemme henkilötietojen käsittelyä, jota suoritamme seuraavilla laillisilla perusteilla ja suostumuksella:

a) Henkilötietojesi käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen tekemiseksi tai täyttämiseksi (se taloyhtiön, jota edustat hallituksen jäsenenä, tilintarkastajana tai hoitajana).

b) Henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää lakisääteisen velvoitteen, esim. henkilötietojen tallentamiseen kirjanpitoa varten.

c) Arvioimme ns. etujen vertailun jälkeen, että etumme henkilötietojesi käsittelyssä ovat suuremmat kuin oikeutesi yksityisyyden suojaan.

Jotta voimme täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen, meidän on käsiteltävä ja käsiteltävä henkilötietojasi. Alla on esimerkkejä tarkoituksista, joita varten käsittelemme henkilötietojasi ja millä laillisilla perusteilla teemme tämän.

Palvelujen tarjoaminen

Käsittelemme henkilötietojasi siinä määrin kuin on tarpeen, jotta voimme tunnistaa sinut asiakkaana. Meidän on myös käsiteltävä henkilötietojasi voidaksemme veloittaa sinulta sopimuksen mukaisesti ja ryhtyä perintätoimenpiteisiin, jos se on tarpeen korvausvaatiemme maksamisen varmistamiseksi.

Edellä olevan oikeusperusta seuraavasti: Sopimuksen täyttäminen kohdan 1 mukaisesti ja oikeutettu etu kohdan 3 mukaisesti. Laillinen etumme tässä osassa käsittelyyn on, että varmistamme maksun kanssasi tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Muu viestintä palveluista

Käsittelemme henkilötietoja muun kanssasi tapahtuvan viestinnän yhteydessä, esim. antaakseen sinulle tietoja. Se voi mm. tapahtuu sähköpostitse lähetettävien uutiskirjeiden muodossa. Käsittelemme myös henkilötietoja, jotka saamme sinulta, kun ja jos olet valinnut vastata asiakaskyselyihin, jotka olemme lähettäneet sinulle tai jotka olet saanut muulla tavalla.

Ākānās olvan oikeusperusta seravaasiutas: Sopimuşku uttaminen 1 kohdan mukaisesti ja oikeuttute etu 3 kohdan inlinea mukaisesti. Perusteltu etumme henkilötietojen käsittelyssä asiakaskyselyissä on, että haluamme saada mielipiteesi parantaaksemme tarjoustamme niiden perusteella.

Lakien noudattaminen

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme täyttää meille kuuluvat lakisääteiset velvoitteet, esim. kirjanpitolain vaatimukset kirjanpitoaineiston säilyttämisestä.

Edellä olevan oikeusperusta seuraavasti: Kohdan 2 mukainen oikeudellinen velvoite.

5. Kuinka keräämme tietoja

Keräämme henkilötietoja verkkosivustolla rekisteröitymisen, talousjohtajan yhteydenottojen, puhelimen tai henkilökohtaisen vierailusi yhteydessä.

6. Kuinka kauan tietoja säilytetään

Emme tallenna sinua koskevia henkilötietoja pidempään kuin tarvitsemme käsittelyn tarkoituksen perusteella. Emme siksi koskaan tallenna henkilötietoja vain siksi, että ne on ”hyvä saada”, vaan niillä on aina määritelty tarkoitus, jota tukee lainsäädäntö tai sopimus.

Koska keräämiämme tietoja käsitellään eri tarkoituksiin, niitä myös säilytetään eri pituisina ajanjaksoina. Siksi voi olla niin, että sinua koskevat henkilötiedot tallennetaan yhteen järjestelmään, mutta poistetaan toisessa.

7. Kenelle tiedot luovutetaan

Tietyissä tilanteissa jaamme henkilötietojasi muiden kanssa. Alla kerromme, milloin ja miksi teemme tämän. Haluamme korostaa, että emme koskaan luovuta henkilötietojasi, jos se ei ole välttämätöntä, jotta voimme suorittaa jonkin yllä mainituista hoidoista, joihin meillä on tarkoitus ja jolle on laillinen peruste. Emme myöskään myy henkilötietojasi muille.

Toimittajat ja muut henkilötietojen käsittelijät, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme

Palvelemme erilaisia ​​toimittajia voidaksemme tarjota palvelujamme. Kun käytämme toimittajia, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme, edellytämme sopimuksessa, että toimittaja (henkilötietojen käsittelijä) saa käsitellä henkilötietoja vain määrittelemiimme tarkoituksiin ja meiltä saamiensa erityisohjeiden mukaisesti. Toimittajamme eivät näin ollen saa tehdä henkilötiedoillasi mitään, mitä emme ole nimenomaisesti kehottaneet heitä tekemään. Edellytämme myös, että toimittaja käsittelee henkilötietoja turvallisesti ja oikein.

8. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Saat tällaiset tiedot tässä politiikassa. Jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietojen käsittelystämme, voit ottaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät politiikan alareunasta.

Tiedonsaantioikeuden lisäksi sinulla on myös muita henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia. Voit mm. vaikuttaa käsittelyymme pyytämällä otteita, korjauksia, poistoja ja rajoituksia. Sinulla on myös oikeus vastustaa tiettyä suorittamamme käsittelyä ja pyytää henkilötietojasi tai pyytää niiden siirtämistä.

Oikeutesi poistoihin edellyttää, että tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, jos käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen eikä etujasi painavia oikeutettuja syitä ole, jos henkilötietoja on käsitelty laittomasti tai jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Poisto-oikeus ei ole voimassa, jos olemme lain (esim. kirjanpitolain) mukaan velvollisia säilyttämään tiedot.

Sinulla on oikeus pyytää otteita maksutta kerran vuodessa, voit myös pyytää oikaisua, poistamista ja/tai rajoittamista käsittelemiemme henkilötietojen osalta. Koska on tärkeää, että emme luovuta henkilötietojasi kenellekään muulle, tällainen pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja sinun on allekirjoitettava. Ilmoita myös, mitä pyyntö koskee. Lähetä pyyntö meille kirjeellä, jossa ilmoitat nimesi ja sosiaaliturvatunnuksesi, osoitteesi sekä kopiosi allekirjoittamastasi voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta.

Rekisteriote lähetetään sinulle 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos ote on niin laaja, että tarvitsemme lisää aikaa tai jos emme jostain syystä voi suorittaa pyyntöäsi, ilmoitamme sinulle.

Lähetä pyyntösi meille: Knivstagatan 11, 753 23 Uppsala.

9. Turvallisuus

Suojaamme henkilötietojasi teknisten ja organisatoristen ratkaisujen yhdistelmällä. Kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin järjestelmiimme pääsy edellyttää pääsyjärjestelmiä. Meillä olevien työntekijöiden sekä henkilötieto-assistenttien ja -apulaisten on noudatettava sisäistä tietoturvapolitiikkaamme.

10. Evästeet

Käytämme verkkosivulla www.hemsidan.se niin kutsuttuja evästeitä Tarkoituksena on, että sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, antaa sinulle pääsyn tiettyihin toimintoihin ja saada tietoa vierailuista verkkosivustolla. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan vierailijan tietokoneelle ja joka sisältää tietoja. Evästeitä on kahdenlaisia; osittain pysyvät evästeet, jotka tallentavat tiedoston vierailijan tietokoneelle, kunnes tiedosto poistetaan, osittain istuntoevästeet, jotka katoavat, kun suljet selaimesi. Sivustomme käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä mm. Google Analytics.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta seuraavilla tavoilla:

11. Valitukset

Jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säännösten vastaisesti, sinun tulee ilmoittaa siitä meille mahdollisimman pian. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä Ruotsin tietosuojaviranomaiseen ja lähettää valituksen.

12. Vahingonkorvaukset

Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa, koska henkilötietojasi on käsitelty sovellettavien säännösten vastaisesti, sinulla voi olla oikeus saada korvaus. Tällaisissa tapauksissa voit kirjallisen pyynnön jälkeen vaatia meiltä vahingonkorvausta tai nostaa vahingonkorvausvaatimuksen tuomioistuimessa.

13. Henkilötietojen rekisterinpitäjä

Yritys on vastuussa henkilötiedoista ja vastaa Yhtiöbrändin alla käsitellyistä henkilötiedoista. Määritämme hoidon tarkoituksen ja miten se suoritetaan. Määrittelemme myös kuinka henkilötietoja käsitellään, kun käytämme alihankkijoita.

14. Yhteystiedot

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
753 23
Uppsala
018-12 12 56
hello@selder.com